Elskåp.

Håltagning för knappar , displayer , kontakter mm är vanligt förekommande till diverse elskåp . Allt från stora dörrar till små luckor.