Konstverk till nya Musikhögskolan


Ebba Matz verk "Schj,tyst,lyssna"till nya Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.


Elskåp.

Håltagning för knappar , displayer , kontakter mm är vanligt förekommande till diverse elskåp . Allt från stora dörrar till små luckor.